صفحه اصلی

شرکت «آتیه نگاران امروز» در سال ۱۳۸۲ با هدف طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای کاربردی، فروش و محصولات نرم افزاری در سازمان‌ها و موسسات ایرانی و در مجموع با هدف ارتقای فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مراکز کشور پا به عرصه IT کشور گذارد.

کارشناسان و متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پایه گذاران و مدیران این مجموعه همواره تلاش نموده‌اند تا با نوآوری در حوزه پیاده سازی سامانه نرم افزاری و مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات، گشاینده راه حل‌های جدید در بکارگیری IT در سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی باشند.