خانه / نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

مشخصات نرم افزار مكانيزه حقوق و دستمزد (هميان)

 

 • امكان انتخاب انواع استخدام‌هاي رايج در نظام استخدامي كشور
 • امكان تعريف انواع اقلام و پارامترهاي حقوقي پيش بيني نشده با ماهيت درآمدي، كسوراتي يا خنثي همچنين امكان مشخص نمودن آنها جهت شمول بيمه، شمول ماليات و...
 • امكان درج احكام حقوقي و تاييد آنها جهت پرداخت يا عدم پرداخت بصورت نا محدود
 • امكان درج جداول پايه و مورد استفاده كاربر بصورت پارامتريك
 • امكان ورود اطلاعات كاركرد مربوط به پرداخت ماهانه و معوقات آنها با روشي بسيار ساده براي كاربر
 • امكان تعريف و تغيير پارامترهاي محاسبات از قبيل (ضريب اضافه كار، ضريب تاخير، نرخ رانندگي و...) بصورت پارامتريك
 • امكان ورود و تعريف احكام ماموريت كاركنان
 • امكان تعريف انواع وامهاي اقساطي كاركنان با امكان روئيت ماههاي سال بصورت نا محدود
 • امكان تعريف انواع پس اندازهاي كاركنان با امكانان روئيت ماههاي سال بصورت نا محدود
 • امكان مشاهده و تعريف نرخ انواع صندوقهاي بيمه و بازنشستگي و تعيين سهم عضو و كارفرما
 • امكان تعريف پارامترهاي ثابت محاسبه حقوق و تعيين حداقل و حداكثر حقوق صندوقهاي بيمه گذار
 • امكان تعريف و تنظيم جدول معافيت مالياتي و محاسبه ماليات
 • امكان محاسبه حقوق بصورت نا محدود
 • امكان محاسبه تفاوت ناشي از احكام صادره بصورت نا محدود
 • تهيه و استخراج و انتقال اطلاعات مربوطه به صورت ديجيتالي (ديسكت، E-Mail و...)
 • تهيه ديسكت مربوط به ليستهاي خاص پرداختي به بانكهاي عامل (ملي، ملت، كشاورزي، صادرات و...)
 • تهيه ديسكت تمام موسسات ببيمه گذار (خدمات درماني، تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، صندوق معذوريت كشاورزي)
 • تهيه ديسكت مورد نياز خزانه با فرمت ارائه شده توسط وزارت دارائي
 • تهيه گزارشات مربوط به تبصره 19 وزارت دارايي و 35 درصد كاركان دولت و...
 • امكان تنظيم سند هزينه جهت صدور سند حسابداري حقوق و دستمزد ماهانه بصورت كلي يا گروهي و يا انفرادي
 • امكان جستجو بر اساس نام خانوادگي و شماره پرسنلي در تمام فرمهاي مربوطه
 • امكان پرداخت حقوق جهت مشمولين، بازنشستگان، موظفين، روزمزد، مازاد 30 سال، قراردادهاي مختلف طرح
 • امكان پرداخت حقوق جهت صندوقهاي بيمه گذار تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشور، صندوق معذوريت از كار جهاد كشاورزي همراه با فرمهاي استاندارد مورد نياز
 • امكان تعريف نرخ‌هاي انواع بيمه‌ها كه بايد از كارفرما و كارمند كسر شود توسط كاربر
 • امكان پرداخت معوقات احكام بصورت يكجا براي تمام احكام
 • مشخص كردن پارامترهاي اجتناب پذير و اجتناب ناپذير جهت تهيه سند هزينه
 • تهيه انواع گزارشات به تفكيك دلخواه توسط كاربر
 • امكان تعريف كاربر و سطوح دسترسي براي آن
 • نگهداري مانده پس انداز كاركنان و سهام‌هاي مكسوره از كاركنان
 • امكان محاسبه پاداش ماده 41 و عيدي پايان سال بصورت خودكار
 • امكان تهيه گزارشات با فرمتهاي خاص (Word, Excel, Pdf, Html و ...)
 • امكان اخذ انواع گزارشات از پيش طراحي شده بر اساس ماه، نام خانوادگي و نام، محل پرداخت، شهر، نوع استخدام، محل خدمت
 • امكان جستجو در پيش نمايش گزارشات بر اساس تمامي فيلدهاي موجود در گزارش

 

نام فايلظرفيت فايل
توضيحاتدانلود
 Setup Hoghogh.exe 45 مگابايت
 نسخه آزمايشي نرم افزار حقوق و دستمزد «هميان»